Architektura to polskie słowo, które zakorzenione jest w języku łacińskim. Słowo pochodzi od słowa architector, które tłumaczy się jako „buduję”. Sztuka i technika budowania, które odbywa się w celach nie tylko artystycznych, ale także praktycznych nosi nazwę architektury. Znawcy tematu architektury dzielą ją na miejską, wiejską, sakralną, świecką, obronną, mieszkalną, gospodarczą, ogrodową i publiczną. Malarstwo oraz rzeźba bardzo ściśle czerpią z architektury. Pierwszym utworem literackim, który odnosi się do architektury jest utwór Witruwiusza, który zauważa, iż każda budowla powinna nieść w sobie trzy podstawowe cechy, a są to trwałość, użyteczność i piękno. Te trzy filary według Witruwiusza stanowią trzon architektury.

Architekci są pracownikami, którzy zajmują się planowanie oraz projektowaniem form przestrzennych w taki sposób, aby były one po równi funkcjonalne, techniczne, społeczne, środowiskowe i estetyczne. Architekci w taki sposób manipulują kształtem i światłocieniem aby uzyskać kompromis pomiędzy regułami Witruwiusza.