Jednym z najbardziej widocznych znaków pozostających po ludziach są budynki. Już w podstawówce uczymy się rozróżniać style architektoniczne. Dzieci na historii prześcigają się w rysowaniu pięknych kolumn doryckich, jońskich i korynckich. Ale dlaczego architektura jest taka ważna?
Zdecydowanie głównym powodem są treści jakie niesie ze sobą. Nie są ważne ściany, a to co one symbolizują. W każdej epoce budowniczowie pragnęli stworzyć coś piękniejszego niż w poprzednich wiekach. Gdy oglądamy budynek, od razu widzimy co najbardziej liczyło się dla architekta. Jeżeli żył on w wiekach średnich, możemy śmiało założyć, że Bóg. Widać to albo dzięki planowi krzyża, lub strzelistości, która miała prowadzić do nieba. Natomiast w renesansie widać, że główną role odgrywał człowiek. Domy mają układ horyzontalny i są budowane na wzór antyczny. Architektura w baroku wyróżnia się mnogością zdobień, kopuł i wszechobecnym przepychem. Ludzie epoki baroku mieli rozmach we wszystkim co tworzyli, stosując się do głównych haseł swojej epoki jak „memento mori” i „carpe diem”

1 KOMENTARZ

Comments are closed.