Profesjonalny coaching
Czym jest coaching? To proces szkolenia, który pomaga Klientom (osobom bądź organizacjom) osiągnąć dany cel, poprzez przyśpieszenie tempa rozwoju oraz udoskonalenie efektów działań danego Klienta. Coaching jest szczególnie przydatny w sferze biznesu, finansów, bankowości oraz zdrowia. Dzięki interaktywnemu procesowi szkolenia, osoby korzystające z coachingu zyskają wiedzę prowadzącą do polepszenia wyników pracy, co zwiększy także ich satysfakcję z wykonywanych zadań. Coaching jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników. Warto pamiętać, że według założeń jednej z organizacji coachingu, istotą szkolenia jest założenie, że Klient jest osobą kreatywną, chętną współpracy, pełną pomysłów, a celem coacha (osoby prowadzącej szkolenie) jest wydobycie z niego stosownych umiejętności, talentów, wiedzy, pomysłów oraz ukierunkowanie Klienta na łatwiejszą drogę do ciekawych rozwiązań, również poprzez odpowiednią motywację. Dzięki coachingowi, Klient może liczyć na samodzielne osiąganie sukcesu, w oparciu o własne wnioski, umiejętności oraz odkrycia.