Truizmem wydaje się przypominanie, iż aktualnie egzystujemy w epoce postmodernistycznej.  Ów termin jest dosyć „pojemny”, aczkolwiek postaramy się go pokrótce scharakteryzować. Postmodernizm mianowicie – w swej wieloistości – zasadniczo oznacza relatywnie szerokie spektrum nurtów czy też prądów we współczesnej w zasadzie architekturze. Chodzi tu o prądy funkcjonujące na przełomie XX, jak również XXI wieku.

Właściwie już sama nazwa dość dobitnie sugeruje nam, iż postmodernizm jest zastępcą modernizmu. Architektura postmodernistyczna bowiem dość wyraźnie i bez ogródek dystansuje się od podstawowych wyznaczników i ważkich tez – sztandarowych dla modernizmu. Trzeba sobie uzmysłowić, że architektura kreowana w tym stylu nie wykazuje aspiracji awangardowych. Istotniejsze jest tutaj komponowanie, jak też kompilowanie, a mniej ważne jest poszukiwanie.

Niejako na zakończenie naszych rozważań możemy dodać, że architektura postmodernistyczna cechuje się względnie dużym pluralizmem. Jest też w niej ogromna „dawka” stylowej złożoności jako takiej.