Ekonomia jest nauką, która traktuje o podejmowaniu decyzji związanych z finansami, działalnością gospodarczą, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ekonomia to nauka bardzo przydatna, jednak w rękach nieodpowiedniego człowieka może być źle wykorzystana i może prowadzić do zapaści gospodarki. Złe podejście do ekonomii jest szeroko widziane na całym świecie poza państwami z najwyższą wolnością gospodarczą. W chwili obecnej wolność gospodarcza na świecie przeniosła się z nad europy na wschód do krańców Azji. Mówiąc o wolności w dzisiejszych czasach mamy na myśli bardziej Chiny, które szybkimi krokami zbliżają się do bycia najbogatszym państwem na świecie. Postawa chin jest podobna do postawy Państw europejskich w XIX wieku tym samym możemy wywnioskować co stanie się za 100 lat i jakie będą tego globalne skutki. Można wnioskować że za kilka lat chiny przejmą pałeczkę pierwszeństwa w najpotężniejszych państwach i my będziemy tylko obserwować ich z zachwytem. Aby nie dopuścić do sytuacji w której to będziemy krajem 3 świata to musimy bardzo mocno zmienić nasze podejście do ekonomii.