Jak wypolerować elementy niezwykle delikatne? Mogą to być elementy, które są delikatne gdyż taki po prostu mają charakter, inne elementy są delikatne, bo na przykład są to zabytki. Klasyczne polerowanie polega na mechanicznej obróbce powierzchni materiału, najczęściej za pomocą różnego rodzaju ścierniwa o różnej ziarnistości. Najczęściej polerujemy zaczynając od ziarnistości grubej i schodzimy do coraz to drobniejszej. Niestety takie polerowanie powoduje duże ubytki materiału i nie zawsze może być stosowane. Istnieje również ryzyko w przypadku takiego polerowania, że wystąpią miejscowe przegrzania powierzchni, co może mieć duży wpływ na efekt końcowy. Dlatego warto zwrócić uwagę na inną opcję. Tą opcją jest elektropolerowanie metali. Elektropolerowanie metali wykorzystuje prąd elektryczny do nadawania elementom połysku. Zaletami tej metody przede wszystkim jest fakt, iż ubytek materiału jest wręcz pomijalny. Cały proces odbywa się skali mikroskopowej. Nie ma ryzyka przegrzania powierzchni jak i  zniszczenia materiału. Jest to zatem metoda najskuteczniejsza i najbardziej pewna, w szczególności do polerowania delikatnych detali.