Finanse publiczne są to inaczej środki zbierane z danin publicznych, podatków, grzywn i przychodów uzyskanych w związku z działalnością firm państwowych. Finanse publiczne w obecnej formie są rozdysponowywane źle ze względu na fakt występowania coraz to nowych programów socjalnych wprowadzanych przez rząd. Wiele osób czerpiących korzyści z takich programów nie zdaje sobie sprawy że są one tylko obciążeniem dla nich samych, bądź innych obywateli. Aby w budżecie na koniec roku był bilans rząd musi mieć takie same przychody jak i rozchody i wydatki dlatego też musimy pamiętać że rząd nigdy nam niczego nie daje, może tylko rozdysponować środki które my mu powierzamy. W obecnej chwili polskie społeczeństwo ma małą świadomość finansów publicznych i tym samym traktuje rząd jako podmiot, który jak coś daje to trzeba to od razu brać, tym samym samemu siebie krzywdzą. Trzeba zawsze patrzeć na decyzje podejmowane przez rząd przez pryzmat logiki. Możemy spodziewać się niedługo podwyżki niektórych podatków, właśnie ze względu na tego typu programy.