W szkole jest wiele miejsc, których obecność jest ważna. Należą do nich przede wszystkim dobrze zaopatrzone sale oraz szatnia dla uczniów. Czyste i zadbane toalety, duża i nowoczesna sala gimnastyczna lub basen pływacki, tereny zielone należące do szkoły – najlepiej ogrodzone, bufet lub sklepik oraz dobrze zaopatrzona biblioteka i świetlica lub inne miejsce dla uczniów, w którym mogą odpocząć czekając na kolejne lekcje. Ważne aby cała przestrzeń dobrze kojarzyła się młodym ludziom, tak aby czas spędzony w szkole był dla nich czasem kojarzony z dobrymi wspomnieniami.

Wyposażenie powinno odpowiadać ich wiekowi, tak aby z łatwością z niego korzystały. Dlatego też inne tablice będą w klasie dla pierwszaków, a inne w klasie licealistów. Podobnie będzie wyglądała sprawa ławek i krzeseł.
Ważną kwestią też jest szatnia, najlepiej gdy dzieci będą miały możliwość zostawienia w niej prywatnych rzeczy oraz książek dzięki czemu będą miały mniej rzeczy do dźwignia. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem są szafki dla każdego ucznia.
Ważnym miejscem w szkole jest gablota na sztandar. Sztandar ten symbolizuje cała szkołę. Używa się go w czasie akademii, ważnych uroczystości oraz w celach reprezentacyjnych. Dlatego też gablota z sztandarem powinna być w kluczowym miejscu, tak aby każdy kto odwiedza placówkę widział ją.