Gdzie się edukować?

W naszym życiu trzeba podejmować dobre wybory – takim bardzo istotnym dla naszej przyszłości jest wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć i rozwijać nasze umiejętności. Ważne jest wszystko – nasze otoczenie, zarówno ludzie, z którymi będzie tę wiedzę przyswajać i się z nimi nią dzielić, a także nauczyciele, którzy tę wiedzę nam przekażą w taki sposób, żebyśmy mogli ją odpowiednio spożytkować. Nauka nasza zaczyna się w zasadzie w momencie narodzin – wtedy rodzice nadają tor naszej edukacji i prezentują nam pierwsze słowa, a także pokazują, jak zachować się w danych sytuacjach. To do nich należy także decyzja, gdzie powinniśmy zacząć naszą edukację – a więc przedszkole, a potem szkoła podstawa. Następnie jednak przychodzi czas na gimnazjum, potem na liceum lub technikum, a jeszcze później na studia – tutaj już decyzja należy do nas. Jeśli naszym miejscem zamieszkania jest Parzęczew, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam trafić do placówki, jeśli spełnia oczywiście nasze wymagania.