Zmiany w systemie edukacji

Edukacja odgrywa ogromną rolę w życiu każdego dziecka. Od przedszkola, które powoli wprowadza je w świat nauki, poprzez szkołę podstawową, średnią, aż po studia będące zwieńczeniem drogi nauczania i przygotowujące do podjęcia pracy w obranym przez nie kierunku.

W związku ze zmieniającymi się rządami, mamy do czynienia z pewnymi zmianami również w systemie edukacji. Od pewnego czasu przywrócono stary model nauczania, w efekcie którego zniesiono gimnazjum. Wiele szkół zostanie zamkniętych bądź przekształconych na szkoły podstawowe. Gmina Parzęczew jako jedna z wielu musiała dostosować się do zmian, jakie nastąpiły. Gimnazjum w tej miejscowości cieszyło się wysokim poziomem nauczania, doskonałą współpracą z rodzicami i wieloma osiągnięciami naukowymi, a także sportowymi.

Czy zmiany są dobre? Trudno to ocenić, gdyż jest zarówno tyle samo zwolenników, jak i przeciwników powrotu do dawnego systemu nauczania. Z pewnością jednak wprowadza to pewien chaos, który przede wszystkim odczuwają dzieci.