Przyrządy i urządzenia pomiarowe muszą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poddawane wzorcowaniu, czyli czynnościom ustalającym różnicę pomiędzy pomiarami wskazanymi przez dany przyrząd, a odpowiednimi wartościami wskazywanymi przez wzorzec jednostki miary z podaniem niepewności pomiaru.
Wzorcowanie przeprowadza się w laboratoriach wzorcujących. Laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Laboratoria wyposażone są w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy pomiarowe renomowanych producentów o najwyższej klasie dokładności pomiarowej. Pomiary w laboratorium wzorcującym wykonywane są przez wykwalifikowany personel laboratorium według obowiązujących procedur w ściśle określonych warunkach temperatury, ciśnienia, wilgotności. Przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz wzorzec zastosowany do wzorcowania muszą być do siebie odpowiednio dopasowane, czyli wzorzec musi być właściwej wielkości, oddziaływanie przyrządu na wzorzec musi mieścić się w dopuszczalnych granicach, wymiary wzorca muszą być dostosowane do przyrządu.
Wzorcowanie może być zewnętrzne, wewnętrzne oraz wzorcowanie użytkownika.

………
– Obsługa i programowanie obraniarek CNC
– legitymacja studencka hologram
– hologram na legitymacje studencką
– niepubliczna szkoła podstawowa warszawa ursynów
– Nauka gry na perkusji Warszawa
– zawór antyskażeniowy
– zeltiq warszawa
– Vademecum elektryka
– wypożyczalnia busów osobowych toruń
– Egzamin kwalifikacyjny elektryka Orlik