Nawierzchnia kolejowa

Torowisko, czyli górna powierzchnia podtorza jest fundamentem, na którym układana jest nawierzchnia kolejowa stanowiąca podstawowy element infrastruktury technicznej kolei. Klasycznie jest ona zbudowana oczywiście z szyn oraz złączek, podkładów i podsypki. Najczęściej na świecie stosowana konstrukcja tej nawierzchni to ruszt, który jest wykonany z szyn. Przytwierdzone są one za pomocą złączek do poprzecznie ułożonych podkładów, leżących na warstwie podsypki. Taka konstrukcja nie zmieniła się właściwie od samego początku
istnienia kolei.
Głównym elementem nośnym nawierzchni kolejowej jest torowisko, którego układ geometryczny jest w stanie zapewnić bezpieczny ruch pojazdom szynowym. Konstruując nawierzchnię kolejową zawsze należy brać pod uwagę, że jest ona drogą dla pociągów poruszających się obecnie z prędkościami przekraczającymi nawet 300 km/h.
Głównym zadaniem nawierzchni kolejowej jest bezsprzecznie zapewnienie bezpiecznego prowadzenia pociągu po szynach. Równie ważne jest przejmowanie oddziaływań dynamicznych oraz przekazywanie ich na podtorze.