Internet daje nam ogromne możliwości jeśli chodzi o rozwój osobisty i wzbogacanie swojej wiedzy. Możliwe, że jeszcze za naszego życia nauka online zastąpi tradycyjną szkołę. Na jakiej podstawie wysuwam taką tezę? Otóż: uczenie się pod presją, zgodnie z wynikami najnowszych badań, okazuje się być zdecydowanie mniej efektywne, niż uczenie się we własnym rytmie. Okazuje się, że dotyczy to przedstawicieli wszystkich grup wiekowych: zarówno dzieci, jak i nastolatków, osób w wieku produkcyjnym czy seniorów.

Warto zwrócić uwagę na tą ostatnią grupę. Przyjęło się uważać, że osoby starsze uczą się wolniej. To prawda, ale tylko w odniesieniu do tych osób, których intelekt nie był przez lata poddawany stymulacji. Seniorzy, którzy przedkładają książki ponad telewizję i przez całe życie byli umysłowo aktywni, okazują się przyswajać wiedzę nie gorzej niż ludzie młodzi. Metody nauki preferowane przez osoby starsze różnią się od tradycyjnych, jednak nie oznacza to bynajmniej, że muszą być mniej efektywne.