Gimnazjum w Parzęczewie

Gmina Parzęczew jak wszystkie samorządy będące organami prowadzącymi dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych ma przed sobą bardzo trudny rok reformy systemu edukacji. To właśnie w tym roku po dwudziestu latach istnienia wygaśnie miejscowe gimnazjum. Na bazie szkoły już od dwóch lat równolegle do klas gimnazjalnych funkcjonują klasy szkoły podstawowej.
Gimnazjum w Parzęczewie to nie tylko znakomita, bogato wyposażona baza materialna. To przede wszystkim doskonale przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciele. Od września 2019 roku będą już nauczycielami wyłącznie szkoły podstawowej – teraz jeszcze swój czas pracy dzielą między gimnazjum a podstawówkę. Parzęczew szczyci się specjalistami do nauczania wszystkich przedmiotów. Wielu nauczycieli posiada wykształcenie więcej niż jednokierunkowe. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani i mianowani.
Misją gimnazjum oraz szkoły podstawowej jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w nowoczesnym demokratycznym społeczeństwie.