Pisanie pracy inżynierskiej kończy cykl studiów pierwszego stopnia na politechnikach oraz wyższych szkołach technicznych. Przedstawienie dyplomu i obrona przed wydziałową komisją są ostatnimi czynnościami, jaki musi wykonać student, zanim zostanie inżynierem.
Pisanie pracy inżynierskiej polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania z obszaru wybranej dyscypliny naukowej, zgodnej z kierunkiem studiów. Głównym zadaniem studenta jest wykazanie się umiejętnością wykorzystania istniejącej wiedzy – pisanie pracy inżynierskiej nie musi wiązać się z tworzeniem nowej wiedzy. Pisanie pracy inżynierskiej opiera się na zastosowaniu inżynierskich metod pracy.
Ocena pracy inżynierskiej składa się z oceny merytorycznej i oceny formalnej, wydawanych na podstawie recenzji promotora i wybranego recenzenta.
Należy pamiętać, że pisanie pracy inżynierskiej powinno być samodzielną pracą studenta. Zlecone komuś pisanie pracy inżynierskiej jest plagiatem, który jest wykroczeniem z bardzo surowymi konsekwencjami.