Zapewne wszyscy zgodziliby się ze mną, że portal biologiczny okazałby się nieocenioną pomocą w nauce biologii. Uczniowie mieliby skąd czerpać informacje na różne tematy i rozwijaliby dzięki temu swoje zainteresowania. Im więcej osób chciałoby pisać naukowe artykuły np. o rozwoju, cechach i chorobotwórczości bakterii beztlenowych czy na temat określonych gatunków zwierząt, chociażby pierwotniaków czy dżdżownic.
Portal biologiczny służyłby również pomocom studentom, chcącym jak najlepiej przygotować się do czekającej ich rokrocznie sesji, nauczycielom, chcących sprawdzić informacje, których nie są pewni bądź o których słyszą po raz pierwszy, badaczom naukowym, którzy szukają inspiracji bądź pomysłu na temat dla swojej pracy naukowej i w końcu każdemu użytkownikowi internetu, który chciałby przeczytać jakiś artykuł na interesujący go temat.
Portal biologiczny o odpowiednim poziomie i przystępności zawartych treści mógłby również stanowić zachętę dla „zwykłego Iksińskiego” do nauki biologii.