Inwestycje są bardzo trudnym zagadnieniem nawet dla osób na co dzień mającymi z nimi do czynienia. Zdarza się czasem, że inwestor nie ma czasu lub z powodu sytuacji losowej nie jest w stanie właściwie zarządzać inwestycją. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja mogąca sprawić wiele problemów inwestorowi. W takich przypadkach przychodzi z pomocą ?powiernictwo inwestycyjne?. Polega ono na przekazaniu zarządzania inwestycją innej firmie lub osobie doskonale znającej się na inwestycji.
Odnalezienie takiego powiernika jest bardzo trudne, czasochłonne i kosztowne, jednak czasem okazać się może niezbędne dla dalszego i prawidłowego zrządzania inwestycją. Umowa o powiernictwo może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony w zależności od potrzeb inwestora. Charakter umowy powierniczej zależy od prowadzonej inwestycji – dla profesjonalnej oprawy całej operacji niezbędna będzie pomoc oraz nadzór prawnika. Pomoże on oraz zabezpieczy każdy aspekt prawny umowy tak aby spełniała ona wymagania obu stron (inwestor oraz powiernika).