Zapłodnienie oraz powstawanie nasion i owoców. Aby mogło nastąpić zapłodnienie, łagiewka pyłkowa musi wrosnąć przez szyjkę słupka do zalążni, przez okienko przeniknąć do woreczka zalążkowego i uwolnić jądra plemnikowe. Jedno z tych dwu jąder łączy się z jądrem komórki jajowej tworząc diploidalną zygotę, dającą początek pokoleniu sporofitowemu. Drugie jądro plemnikowe zlewa się z dwoma jądrami biegunowymi tworząc triploidalne jądro bielmowe, z którego w wyniku podziałów powstaje bielmo – tkanka zapasowa nasienia. Wkrótce po tym podwójnym zapłodnieniu, charakterystycznym wyłącznie dla roślin okrytonasiennych, pozostałe pięć jąder woreczka zalążkowego zanika. Diploidalna zygota przechodzi szereg podziałów i tworzy wielokomórkowy zarodek. W tym samym czasie triploidalne jądro bielmowe dzieli się wielokrotnie wytwarzając triploidalną tkankę bielmową. W trakcie tych procesów rozwojowych zarodek i bielmo są zaopatrywane w substancje pokarmowe przez roślinę macierzystą. Substancje zapasowe odkładane w bielmie są następnie wykorzystywane przez zarodek podczas kiełkowania nasienia. W miarę rozwoju zarodka i bielma osłonki zalążka grubieją i przekształcają się w łupinę nasienną, a cały zalążek – w rozwijające się nasienie. W okresie wykształcania się nasion powiększa się również zalążnia, a pozostałe części kwiatu marnieją i opadają. Rozrastająca się zalążnia wraz z rozwijającymi się w jej wnętrzu nasionami przekształca się ostatecznie w owoc. Nasiona różnych gatunków roślin okrytonasiennych różnią się ogromnie wyglądem zewnętrznym, wszystkie jednak zawierają te same podstawowe części.