Po pewnym czasie wszelkie wysiłki zmierzające do zmiany tego stanu rze|czy mogą wydać się tak wielkie, że łatwiej wam przyjdzie po prostu „tarzać się w nudzie”. Pierwszy krok zmierzający do zerwania tego łańcucha jest zawsze najtrudniejszy. Nie istnieją sposoby łatwiejsze. Musicie po prostu powiedzieć sobie stanowczo, że taki kurs działania należy podjąć, a następnie go przeprowadzić. Jeżeli w twojej okolicy mieszkają znajomi, którzy są w podobnej sytuacji, próbujcie zdobyć ich poparcie. Towarzystwo będzie na początku pomagało wam w pozbyciu się wielu lęków (niepewności). Lęki te można jeszcze lepiej zwalczać wykonując parę ćwiczeń relaksujących opisanych poniżej.

Zerwanie więzi uczuciowej z dzieckiem. Powodem tego stanu rzeczy jest, po części, poprzedni czynnik stresorodny. Znudzeni rodzice nie potrafią znaleźć kontaktu z dzieckiem, zwłaszcza wówczas, gdy wi|dzą w nim źródło nudnej egzystencji, którą muszą prowadzić. Kobiety, które miały ciekawą, angażującą pracę zanim zaszły w ciążę są czę|sto – i być może nie bez powodu – sfrustrowane bezczynnością i rutyną obowiązków domowych. Nadmierne uzależnienie dziecka od rodziców jest często powodem alienacji rodzicielskiej. Wymagające sta|łej uwagi rodzicielskiej dziecko może przyczynić się do stworzenia sytu|acji, której dorośli nie są w stanie znieść. Gorzko i nie bez powodu narzekają na to, że nigdy nie mają dla siebie chwili spokoju.

Jednakże uzależnienie jest dla dziecka reakcją wyuczoną. Rodzi się ona, ponieważ wymagania stawiane przez dziecko dają mu pewne ko|rzyści, nie za każdym razem, lecz wystarczająco często, aby stanowić dla niego źródło wzmocnień pozytywnych. Jeżeli chcecie zmienić to przykre dla was uzależnienie dziecka od was, dla dobra waszego dziec|ka, jak i dla waszego dobra, musicie wytworzyć zestaw reakcji na żądanie dziecka.