Przestwory międzykomórkowe liścia łączą się z powietrzem otaczającym liść jedynie za pośrednictwem szparek. Główną zatem funkcją szparek jest umożliwianie wymiany gazów pomiędzy liściem a atmosferą zewnętrzną. Stopień rozwarcia szparek, regulując szybkość wymiany gazów, wpływa przeto na natężenie fotosyntezy, jak i na utratę wody przez roślinę. W nocy i a często i podczas najcieplejszej pory dnia w lecie, szparki są zamknięte, co powoduje silne obniżenie wymiany gazowej. W godzinach rannych i późnym popołudniem szparki są zwykle otwarte najszerzej, umożliwiając wymianę gazów z maksymalną szybkością; a zatem natężenie fotosyntezy i transpiracji jest wówczas największe. Stopień rozwarcia szparki w danym czasie jest uzależniony głównie od turgoru komórek szparkowych. Ściany komórek szparkowych ograniczające otwór szparkowy są znacznie grubsze niż w pozostałej ich części; Przy wzroście turgoru następuje silniejsze rozciągnięcie cieńszych partii ściany komórkowej niż części okalającej otwór szparkowy, wskutek czego przeciwległe ściany komórek szparkowych stają się względem siebie wklęsłowypukle. Zjawisko to można zademonstrować na przykładzie cylindrycznego balonika, którego jedną ściankę pogrubimy naklejając gumowe łaty; wówczas w momencie napełnienia go powietrzem przybierze on kształt wygiętej kiełbaski. W podobny sposób wyginają się komórki szparkowi, pomiędzy którymi powstaje otwór szparkowy. Otwieranie się i zamykanie szparek regulują skomplikowane mechanizmy. Nie będziemy ich tutaj omawiać, a jedynie zwrócimy uwagę; że wszystkie czynniki mające wpływ na ciśnienie turgorowe w komórkach szparkowych, a mianowicie światło, stężenie CO2, prędkość wiatru, wilgotność względna powietrza i temperatura, wpływają też na stopień rozwarcia szparek.

………
– karmona drobnolistna
– organizacja szkoleń pracowniczych starogard gdański
– bluzy treningowe chelsea london
– szkoły uczące języków obcych w Radomiu
– Księgarnia Wydawnictw Komunikacji i Łączności WKŁ
– Wzorcowa dokumentacja HACCP Bar gastronomiczny
– Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją
– hologram els gdańsk
– naklejki do legitymacji studenckiej
– oprogramowanie dla telemarketerów