Budując przydomowe oczyszczalnie ścieków należy pamiętać o bardzo wielu elementach. Po pierwsze Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie można budować na obszarach, które są objęte siecią kanalizacyjną. W naszym kraju jest obowiązek przyłączania domu do kanalizacji. Oczywiście jeżeli nasza oczyszczalnia została wybudowana przed założeniem sieci kanalizacyjnej, to wówczas nie musimy do niej się podłączać.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają żadnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód, albo ziemi, tylko w przypadku jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę. Oczyszczalnie, które mają wydajność do 7,5 m3/dobę nie potrzebują również uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli budujemy oczyszczalnie o bardzo małej wydajności, to wystarczy zwykłe zgłoszenie.

Budując własną przydomową oczyszczalnię ścieków prace najlepiej rozpocząć od wiosny do jesieni. W tym okresie nie powinno być żadnych większych problemów z zrobieniem odpowiednich wykopów. Warto wcześniej przygotować dokładny projekt, w którym zostanie opisany sposób oczyszczania ścieków.