Biorąc pod uwagę, wprowadzoną przez ustawodawcę, nowelizację Kodeksu Prawa Pracy, każdy pracodawca, a także pracownik powinien mieć możliwość zapoznania się ze zmianami. Analizując ranking firm szkoleniowych, dostrzegłem, że firmy zajmujące się szkoleniami z zakresu prawa pracy, zajmują stosunkowo niskie miejsca. Nie wiem, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, lecz uważam, że każdy pracownik powinien być świadom swoich praw. Kodeks Pracy jest tylko jednym z wielu źródeł prawa pracy, lecz w swoich regulacjach kieruje się zasadą ochronny pracownika, jako strony ekonomicznie słabszej. Każde inne źródło, regulujące zagadnienia związane z pracą, muszą być zgodne z Kodeksem Pracy. Wprowadzenie uregulowań mniej korzystnych dla pracownika z mocy prawa jest nieważne i w takiej sytuacji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy. Pracodawca zatrudniający dwadzieścia, lub więcej osób, nie objętych układem zbiorowym, ma obowiązek wprowadzić regulamin wynagrodzenia, a także regulamin pracy. Obie te regulacje powinny być zgodne z Kodeksem Pracy.