Religia odgrywała wielką rolę w życiu każdego mieszkańca Egiptu?główną jej cechą był dualizm, czyli podział na dobro i zło. Wierzono w życie pozagrobowe, którego jakość zależała od uczynków, jakie się popełni w życiu doczesnym i z których człowiek będzie sądzony na sądzie Ozyrysa?egipska religia miała wielu bogów, a czczono także siły przyrody ( w Egipcie istniał kult Słońca i rzeki Nil).
Bogowie byli często przedstawiani jako ludzie z głowami zwierzęcymi, (Hathor, Horus, Bastet), jako postacie całkiem ludzkie (Amon, Ozyrys); wierzono, że zwierzęta mogły mieć pierwiastek boski.
Wznoszono bogom ogromne kamienne świątynie, którymi opiekowali się kapłani. świątynie nie były tylko ośrodkami kultu religijnego, ale wokół nich toczyło się życie naukowe i medyczne kraju. Kapłani posiadali ogromną jak na tamte czasy wiedzę, potrafili przewidzieć zaćmienie słońca i wylewy Nilu, podzielili rok na dwanaście miesięcy i 365 dni i w pewnych okresach sprawowali władzę doradzając faraonom.
W całym Egipcie czczono około 800 różnych bogów, ale byli to bogowie lokalni; powszechny kult miał około 20 bogów?