Wielogodzinne oczekiwanie w kolejce do lekarza specjalisty czy w urzędzie na swoją kolej do okienka, gdzie zostaniemy obsłużeni to prawdziwa zmora wielu petentów. Zwłaszcza kiedy nie dysponujemy czasem na oczekiwanie i potrzebujemy być obsłużeni możliwie najszybciej jak to możliwe. Jeszcze do niedawna taki widok był na porządku dziennym. Z rozwiązaniem problemu kolejek przez wiele lat nikt nie mógł sobie poradzić. Zmieniło się to jednak kiedy w urzędach, przychodniach czy szpitalach wprowadzono system kolejkowy. Od tego momentu już nie trzeba oczekiwać wiele godzin na przyjęcie – wszystko odbywa się z pominięciem zasady „Kto pierwszy ten lepszy”. Często będąc nawet na samym końcu kolejki, dzięki systemowi numeracji możemy załatwić sprawę krócej niż w godzinę. Jedyne co musimy zrobić przy jego zastosowaniu to po wejściu do wybranego urzędu czy ośrodka zdrowia pobrać numer poprzez specjalnie do tego celu stworzone urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD i drukarkę. Wybierając na ekranie dotykowym odpowiednie opcje, zostaniemy przypisani do określonego stanowiska przy którym zostaniem obsłużeni przez pracownika danej jednostki. To jednak nie wszystko, co system kolejkowy oferuje. Za jego pomocą wcale nie musimy oczekiwać biernie na obsługę – kiedy nadejdzie nasza kolej zostaniemy niezwłocznie o tym fakcie poinformowani przy pomocy syntezatora mowy.