Czasy gimnazjum przeminęły z wiatrem…

Reforma szkolnictwa zrezygnowała z etapu edukacji, jakim było gimnazjum. Czy słusznie? Postaramy się to podsumować. Na ten moment nawet najmniejsza gmina typu Parzęczew, nie posiada gimnazjum. Etapy nauczania to zerówka, szkoła podstawowa, liceum bądź technikum i studia. Wiele przemawiało za tą zmianą i powrotem do poprzedniej wersji systemu nauczania. Przede wszystkim dzieci po ukończeniu 6 klas nie były odpowiednio przygotowane do kolejnej walki, którą było gimnazjum. Przez cały czas gonione z materiałem, nie miały czasu porządnie go przyswoić, przez co pojawiały się dość znaczące luki, które dopadały już nastolatków na egzaminie dojrzałości, jakim jest matura. Co zmieniło się na lepsze? Porządne przygotowanie do etapu liceum. Dziecko ma szansę na spokojnie przyjąć materiał ze szkoły podstawowej, w odpowiednim tempie. Przez to egzaminy wstępne do liceum są wyłącznie formalnością. Czy zmiana była dobrym posunięciem? To się okaże za parę lat, na ten moment bacznie obserwujemy edukację najmłodszych i czekamy na wyniki w przyszłości.