Jedną z najbardziej popularnych form marketingu we współczesnej rzeczywistości jest tak zwany telemarketing. Polega on na reklamowaniu produktu w oparciu o środki masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Reklamodawca ma wiele możliwości wynikających z zaawansowanej technologii informatycznej, aby zamieszczona przez niego reklama zachęciła użytkowników sieci do zakupienia jego produktu. Może on skorzystać z tak zwanych programów partnerskich polegających na tym, że administratorzy portali tematycznych umożliwiają zamieszczenie na nich reklam mających merytoryczny związek z tematyką strony. Telemarketing jest dziedziną, której można nauczyć się na specjalnych kursach i szkoleniach. Szkolenie za pośrednictwem internetu może być również formą telemarketingu. Szkolenie telemarketing jest formą łączącą przekaz wiedzy z treściami komercyjnymi. Szkoła prowadząca zajęcia w formie tak zwanego e-learningu reklamuje w pewien sposób samą siebie. Edukacja we współczesnym świecie coraz częściej korzysta z telemarketingu.