Tłumaczenia przysięgłe – stawki urzędowe z 2005 roku.

Stawki stosowane przez osoby, wykonujące tłumaczenia wierzytelne drobiazgowo zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2005 r. w sprawie uposażenia za działania tłumacza przysięgłego. Obowiązują one jedynie w wobec działań, uskutecznionych dla organów administracji publicznej bądź np. sądu.

W rozporządzeniu tym stawki podzielone są na grupy językowe od I do IV przy czym grupa pierwsza zawiera języki najbardziej popularne, tj. język angielski, francuski, rosyjski oraz niemiecki. Stawka tłumaczenia na język polski, zaliczanego do pierwszej grupy językowej wynosi 23 zł, natomiast nieco ponad 30 PLN jeśli tłumacz przekłada w drugą stronę. Cena ta tyczy się każdej rozpoczętej strony rozliczeniowej, za którą uważa się 1.125 liter, znaków interpunkcyjnych, jak również cyfr.

Z nieco większymi stawkami za stronę przeliczeniową mamy do czynienia w przypadku wszystkich pozostałych języków europejskich oraz łaciny. W przypadku tłumaczenia z tychże języków każdy tłumacz przysięgły może wystawić fakturę dla policji na 24, 77 zł za stronę w przypadku tłumaczenia na język np.: bułgarski oraz 35, 38 zł w przypadku tłumaczenia z języka bułgarskiego.

Języki nieeuropejskie używające symboliki łacińskiej to już trzecia grupa językowa i cena za tłumaczenie wynosi około 30 zł (tłumaczenie z języka obcego) i około 40 zł (tłumaczenie z języka obcego). Najdroższe są translacje z oraz na języki, które stosują zapis niełaciński (czwarta grupa językowa)- odpowiednio 33, 61 i 49, 5 zł za stronę przeliczeniową.

Co więcej, zaprezentowane stawki narastają, jeżeli przekład ma być gotowy w tym samym dniu lub jeżeli tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane z dokumentu pisanego odręcznie lub jeśli tyczą się terminologii specjalistycznej.

Rozporządzenie to istnieje w tej samej formie od 2005 roku. Oznacza to, że tłumacze wykonujący tłumaczenia dla policji czy prokuratury nie otrzymali podwyżki już od 7 lat. Może właśnie dlatego część z nich bardzo często odmawia możliwości wykonania tłumaczenia tłumacząc się brakiem czasu.