Dla potrzeb technik badań jakościowych wyróżnia się kilka sposobów badań. Jednym z nich jest Indywidualny Wywiad Pogłębiony (z angielskiego: IDI, czyli Individual In-Depth Interview). Wywiad ten polega na rozmowie moderatora z osobą badaną, w której respondent może w pełni wyrazić swoje poglądy, a nawet uczucia. Dialog odbywa się według scenariusza uzgodnionego wcześniej przez klienta. Kolejność zadawania pytań zależy od moderatora, który sam decyduje o sposobie ich zadawania. Miejscem przeprowadzania wywiadów może być dom, praca, a nawet przygotowane do tego studio. Przebieg rozmowy może zostać zarejestrowany – nagrany.

W internecie znajdują się oferty firm a nawet całe portale oferujące transkrypcje wywiadów IDI. Ich zadaniem jest wykonanie tych zadań w sposób profesjonalny, w jak najkrótszym czasie, przy zachowaniu poufności i dyskrecji. Transkrypcje te najczęściej wykonywane są w języku polskim, niemieckim, angielskim. Transkrypcja taka stanowi trzon do zbudowania drobiazgowego raportu.