Nie jest trudno zgadnąć, że najbardziej popularną formą inwestowania pieniędzy w czasach kryzysu ekonomicznego są tak zwane „twarde aktywa”, a więc przede wszystkim szeroko rozumiane metale szlachetne. Ogromna większość dziennikarzy ekonomicznych oraz pojedyńczych inwestorów jest przekonana, że to właśnie złoto oraz podobne inwestycje są jedyną opłacalną opcją w czasach kryzysu na rynkach finansowych. Oczywiście, tego rodzaju przeświadczenie nieco odbiega od rzeczywistości. Owszem, metale szlachetne są dobrym rozwiązaniem, jeśli szukamy możliwości inwestowania kapitału w takich czasach, jak obecne, ale z całą pewnością nie jest to jedyne rozwiązanie godne naszej uwagi. Warto zauważyć, że coraz większą popularność zdobywają sobie takie formy inwestowania pieniędzy, jak szeroko rozumiane fundusze inwestycjne absolutnej stopy zwrotu. Celem tego rodzaju funduszy nie inwestowanie w aktywa jakiegoś określonego rodzaju, lecz uzyskanie zysku niezależnie od okoliczności. Najlepsze spośród funduszy inwestycjnych tego rodzaju są w stanie uzyskać zysk nawet w sytuacji globalnej recesji.