Świat jest miejscem bardzo dynamicznie rozwijającej się cywilizacji o gospodarki. Wymaga to od wielu przedsiębiorstw i ogromnych zakładów przemysłowych wzmożonej produkcji, która często szkodzi środowisku. Z tego powodu powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone, a my oddychamy spalinami. Zrozumiałym jest zatem fakt, że rządy państw są coraz bardziej surowe, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ziemia jest bowiem naszą planetą, o którą powinniśmy dbać. Z tego powodu powinniśmy edukować nasze dzieci o etycznym zachowaniu na co dzień. Warto uświadomić im, że zanieczyszczanie środowiska odbija się tak naprawdę na ich samych, czego niestety nie widać bezpośrednio. Biologiczne oczyszczalnie ścieków to miejsca, w których do ekologii przykuwa się bardzo dużą uwagę. Pracownicy tych zakładów są bardzo dobrze przeszkoleni na ten temat, dzięki czemu mogą dzielić się wiedzą z innymi ludźmi. W każdym mieście prowadzone są warsztaty na temat emisji szkodliwych substancji do atmosfery.